Worek filtracyjny ze stelazem

Odpylacze workowe, dzięki wysokiemu wyborowi w struktur worków filtracyjnych z drugich towarów oraz o oryginalnym wymiarze i różnym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i zamykanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie niemal w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, w którym żyje problem z złym powietrzem dochodzącym w procesie przemysłowym.

Niezwykle znane - filtry modułowe, które odczuwane są szczególnie w sferze drzewnej i meblarskiej, bardzo dobrze realizują swoją pracę i przy odciąganiu innych typów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W naszej możliwości jesteśmy również wielkie wartości modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne jak oraz małe odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla jednych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów prezentują się całą powierzchnią filtracyjną. Traktowane są do suchych i drobnych pyłów. Odpylacze kasetonowe są stosowane w filtracji przemysłowej o niskich stężeniach pyłów. Z opinii na naszą formę posiadają poważną przestrzeń filtracyjną.

Dużo poważna gama proponowanych odpylaczy pozwala nam optymalny dobór maszyny do spraw konsumenta. Więcej informacji o własnej ofercie można przyjąć na lokalnej stronie internetowej lub umawiając się z nami bezpośrednio.

Proponowane przez nas urządzenia odpylające są tanie w wersji przeciwwybuchowej co oznacza, że to odpylacz wykonany razem z przepisami wprowadzonymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry płynące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z nowoczesnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości korzystania różnych form, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie też w Twojej jednostce wykonanie i pozwoli utrzymać w nim czystość, natomiast w czasie zimy w stylu recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.