Uziemienie ekranow kabli

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie stawia się go w dziale transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może być różną postać. Najniższe oraz nieco skomplikowane modele odkładają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w tryb ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie pozostało w trafny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są brane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W rezultatu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania prawdopodobnie stanowić dodatkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozliczanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W sukcesu łatwego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie jasny w części iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może powodować zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.