Seksoholizm terapia katowice

Seksoholizm to związanie od seksu - choroba, wyrażająca się kompulsywnymi zachowaniami o podłożu seksualnym.

Prof. Lew Starowicz definiuje zjawisko jako: "stan patologicznego nasilenia erotycznych zaangażowań i energie fizycznej, w jaki te potrzeby panują nad innymi, będąc o sensie życia". Wykazuje się na dalekie sposoby - licznymi zdradami, natręctwami seksualnymi, masturbacją, zainteresowaniem pornografią.

Z racji na istniejącą w gorących latach swobodę seksualną, rodzaj mody i przyzwolenia na świeże zachowania seksualne problem może być bagatelizowany lub niedostrzegany. Osoba, która boryka się spośród obecnym problemem napotyka na mur niezrozumienia, budzi politowanie, jest narażona na kpiny otoczenia.

Osoba uzależniona ciągle szuka nowych doznań seksualnych - w dalekich strukturach i formach. Seksoholik zatem nie koniecznie stereotypowy macho, choć taki obraz jawi się w głowach wielu kobiet. Przeciwnie, istnieje teoria, że u podłoża tych zachowań leży była chęć podniesienia samooceny. Seksoholicy to role bardzo niedowartościowane, zakompleksione, często nieśmiałe. Stale poszukują potwierdzenia własnej atrakcyjności. Seks jest rodzajem na zwiększenie ego, rozładowania negatywnych emocji, napięć takich jak strach i stres.

Do rozwoju choroby mogą przydać się również wzorce wyniesione z domu rodzinnego - bywa, że dysfunkcyjnego i patologicznego.

Seksoholizm jest chorobą, która zajmuje destrukcyjny wpływ na nowe dziedziny bycia kobiety uzależnionej, częstokroć boleśnie dotyka bliskich. Liczne zdrady, kłamstwa, brak zaufania mogą wywołać do konfliktu i rozpadu stałego związku.

Choroba niewątpliwie wymaga leczenia, psychoterapii. Seksoholizm leczenie Kraków obejmuje wywiad, diagnozę i terapię - niekiedy długotrwałą. Końcem jest zmiana postrzegania sfery seksualnej, zmiana myślenia, tak żebym akt seksualny nie był wyłącznie środkiem do zaspokojenia atawistycznego popędu, lecz także zabarwionym emocjonalnie dowodem oddania.