Pyly krakow

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją największe zagrożenie dla zdrowia pracujących w takim miejscu osób.

http://d4o.pl/36b-tlumaczenia-przysiegle-krakowTłumaczenia przysięgłe w Krakowie - Lingua Lab

Ze względu na wpływ na poziom zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym działaniem w otoczeniu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest korzystne zapobieganie przez stosowanie samej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najlżejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budów. Chorobą tego wyjścia jest niska skuteczność odpylania, a przeważnie są używane w zintegrowaniu z kolejnymi odpylaczami. Bardzo dużą efektywnością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Stosowane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w punktu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania pragną istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany istnieje z gałęzi przemysłu i z określonego zagrożenia.