Pozar na kilinskiego 93 lodz

http://erp.polkas.pl/co-to-jest-system-klasy-erp/

Zgoda spośród zakresu gaszenia pożaru jest podstawowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jeden z najbardziej niebezpiecznych żywiołów, trudnych do opanowania, szybko powtarzający się i niszczący wszystko co natrafi na bliskiej możliwości. Każde pomieszczenie, w którym towarzyszą ludzie, powinno być wystarczająco zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą stanowiły skuteczną stój w rozgrywce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi sprzętami, które wnoszą do powstawania ognia i zabezpieczania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy uwag tego samego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju albo i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i dokona, że pożar jeszcze bardziej wykorzysta na skali. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne okazuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technologia gaszenia parą, która wykazuje naprawdę wysoką skuteczność, jednak ma pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej traktowania na łatwej przestrzeni, ponieważ w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za to wyjątkowo efektywne w mieszkaniach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii polegającej na działaniu hamującym dopływu tlenu i szybkim zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów czy nawet instalacji elektrycznych. Ważna zasada działania pary gaśniczej polega na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im ogromniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże niezwykle zdolna w kampanii z płomieniami zaprezentuje się para.